Jest to wydzielony oddział, powołany do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Tworzą go uprawnieni strażacy-ratownicy, wyposażeni w specjalistyczny sprzęt.

Strażacy prowadzą działania ratownicze z zakresu:
– działań gaśniczych,
– ratownictwa technicznego,
– ratownictwa chemiczno-ekologicznego,
– ratownictwa wodnego,
– ratownictwa wysokościowego,
– działań poszukiwawczo-ratowniczych,
– ratownictwa medycznego na poziomie KPP.