– Podwozie: MAN 13.290
– Zabudowa: WISS
– Rok produkcji: 2020
– Pojemność zbiornika na wodę: 4000l
– Wydajność autopompy: 2400l/min
– Ilość miejsc w kabinie: 6

Wyposażenie (m.in.):

 • kamera termowizyjna FLIR K33
 • defibrylator AED Philips Heart Start
 • zestaw PSP R-1 (torba medyczna, deska ortopedyczna, szyny Kramera, pulsoksymetr, hydrożele)
 • detektor tlenku węgla
 • pasy strażackie z toporkiem
 • Aparaty Ochrony Dróg Oddechowych (4 komplety z butlami kompozytowymi)
 • zapasowe butle ze sprężonym powietrzem
 • 4 latarki kątowe
 • 4 radiostacje noszone
 • pachołki drogowe
 • 2 pilarki do drewna STIHL
 • piła ratowniczą STIHL
 • sprzęt burzący,
 • sito kominowe
 • kula do przewodów kominowych
 • zestaw bomb do gaszenia przewodów kominowych
 • sprzęt asekuracyjny do pracy na wysokości
 • wodery
 • ubrania chemoodporne
 • hydronetka
 • motopompa
 • motopompa pływająca Niagara 2
 • sorbent
 • koło ratunkowe
 • kamizelka asekuracyjna
 • 3 prądownice Turbo
 • szybkie natarcie
 • prądownice do piany ciężkiej
 • wytwornica pianowa
 • siodełko
 • rozdzielacz kulowy
 • 2 kurtyny wodne
 • stojak hydrantowy
 • zestaw kluczy do hydrantów
 • odcinki w42, w52, w75 plus 2 noszaki
 • przenośny maszt oświetleniowy
 • maszt oświetleniowy pneumatyczny sterowany z przedziału autopompy
 • v flary
 • wentylator oddymiający
 • agregat prądotwórczy
 • opryskiwacz do neutralizacji substancji ropopochodnych
 • opryskiwacz spalinowy STIHL
 • drabina D10W
 • drabiny nasadkowe
 • łopaty,
 • szpadle
 • zbiornik przenośny składany
 • tłumice
 • miotły
 • smok
 • zbieracz
 • działko wodno-pianowe

Dodatkowe wyposażenie stanowi: stanowisko higieniczne do mycia rąk, wyposażone w zbiornik na wodę do celów higienicznych, dozownik mydła w płynie, ręczniki papierowe i przewód do sprężonego powietrza; oświetlenie kabiny (przedziału załogi) w technologii LED; szafka kabinowa na sprzęt i prywatne rzeczy strażaków;oświetlenie pola pracy umieszczone na kabinie pojazdu.

Sygnalizacja dźwiękowa: Federal Signal PA-300 (z dwoma głośnikami 100W) wspomagana sygnałem pneumatycznym 2x trąbka Hadley Emergency. Sprzęt został rozmieszczony w skrytkach zgodnie z przeznaczeniem (np. jedna skrytka jest wyposażona w całości w sprzęt ratownictwa technicznego) oraz z myślą o ergonomii podczas działań – cięższy sprzęt został zamontowany w dolnej części zabudowy na wysuwanych półkach.

Wartość zadania: 853 620 zł.Zakup został dofinansowany z następujących źródeł: Dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji zadania publicznego „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” kwota dotacji 380 000 zł; Dofinansowanie ze składek ubezpieczeń, kwota dotacji 180 000 zł; Dotacja Gminy Miękinia w wysokości 293 620 zł.