Tuż po drugiej wojnie światowej w czasie gdy do Miękini przybyli pierwsi polscy mieszkańcy głównie z Kresów, zaczęto tworzyć zalążki państwa polskiego na ziemi Miękińskiej. W 1946 roku nasi dziadkowie i ojcowie a w szczególności: Bedliński Stefan, Bedliński Tadeusz, Filipiak Jan, Gnyp Antoni, Grabiec Kazimierz, Haczkiewicz Michał, Haczkiewicz Antoni, Jasiński Michał, Jasiński Kamizimerz, Kosowski Tadeusz, Krynigier Kazimierz, Lawrów Mikołaj, Masny Michał, Sierota Antoni, Sznajder Ryszard, Wiśniewski Jan zebrali się, aby wspólnie chronić swoje domostwa przed ogniem. Stworzyli tym samym Ochotniczą Straż Pożarną w Miękini. Tak więc 1946 rok przyjęty jest za początek istnienia naszej jednostki, potwierdzeniem powyższego jest data wyszyta na pierwszym sztandarze jednostki z 1974 roku oraz sztandarze nadanym już po zmianie ustroju w 1998 roku.


Pierwszą siedzibą jednostki do 1984 roku była remiza przy ulicy Kościuszki 26, wyposażona była w jeden boks garażowy w którym stały między innymi: motopompa na wozie konnym, samochód terenowy Doodge, Star skrzyniowy czy samochód pożarniczy Star GBM. Remiza wraz z upływem czasu stała się za mała na nowoczesne na ów czasy pojazdy pożarnicze, w 1968 roku z inicjatywy druhów:
Buś Kazimierza, Kosowskiego Tadeusza, Macha Mariana, Wiśniewskiego Jana, oraz Herwas Anieli powołano komitet budowy remizy strażackiej w Miękini rozpoczęto również zbiórkę pieniędzy wśród mieszkańców. W 1979 roku rozpoczęto budowę remizy, którą wkrótce wstrzymano, prace wznowiono dopiero 1982 roku gdzie do pierwotnego projektu dodano część kulturalno – oświatową. W 1984 roku oddano nową remizę przy ulicy Kościuszki 43 do użytku, remiza jest siedzibą jednostki po dzień dzisiejszy. Pierwszym pojazdem w nowo otwartym obiekcie był Ciężki Samochód Ratowniczo Gaśniczy Jelcz wkrótce do niego dołączył Średni Samochód Ratowniczo Gaśniczy Star z napędem 4×4.

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy STAR 244


Od 1946 roku przez nasze szeregi przewinęło się wielu mieszkańców Miękini. Prezesi : Buś Tadeusz, Kosowski Tadeusz, Charęza Kazimierz, Wiśniewski Jan, Mach Marian, Ziejka Stanisław, Ziejka Andrzej nadawali rytm pracy jednostce, zarażali zapałem oraz chęcią niesienia pomocy innym, ów postawę prezentują nasi członkowie do dziś.

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy JELCZ


Wydarzeń ważnych w życiu jednostki było bez liku, sukces naszej młodzieżowej drużyny pożarniczej z 1968 roku, czy włączenie nas do struktur KSRG w 1995 roku to niektóre z nich. Pamiętamy spektakularne akcje, takie jak w pożar lasu Kuźni Raciborskiej na początku lat 90, płonące torfowiska w rezerwacie zabór. to jedne z wielu zdarzeń do jakich nas dysponowano. Nasza jednostka 1998 roku za ponad 50 letnią działalność oraz za ciężką pracę jaką wykonali nasi członkowie w usuwanie skutków powodzi, która nawiedziła nasz kraj w 1997 roku, została uhonorowana medalem srebrnym „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

GBM 2,5/8 Star 244 – w podziale naszej jednostki do 2014 roku
Rok 2014 – dostarczenie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego
Rok 2014 – ostatni dzień samochodu GBM STAR 244 w podziale naszej jednostki

27 sierpnia 2020 roku wyłączyliśmy z podziału bojowego naszej jednostki GBA 1,6/16 Mercedes Benz 1019.

Na jego miejsce 13 listopada 2020 roku odebraliśmy średni samochód ratowniczo -gaśniczy GBA 4/24 MAN 13.290.

Rok 2020 – Ostatni dzień GBA 1,6/16 w podziale bojowym naszej jednostki
Rok 2020 – Ostatni dzień GBA 1,6/16 w podziale bojowym naszej jednostki
GBA 1,6/16 Mercedes Benz 1019 – w podziale naszej jednostki do 27.08.2020r.

i