Jednostka posiada dwa średnie samochody ratowniczo-gaśnicze typu GBA i jeden lekki typu GLBA.

Wszystkie pojazdy są wyposażone w niezbędny sprzęt, przeznaczony do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.