1,5% podatku – nic nie kosztuje, a może pomóc!

Jak przekazać nam 1,5% podatku?

1,5% podatku z zeznania rocznego PIT można przekazać na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, działającej w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r. z pózn. zm.). Taką organizacją jest OSP w Miękini. Aby przekazać darowiznę z tytułu 1%, należy w odpowiednim miejscu zeznania podatkowego (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38) wpisać numer KRS:

KRS: 0000116212

W miejscu „Kwota 1,5%” należy podać kwotę, jaką Państwo chcą przekazać na cele OSP w Miękini. Kwota ta nie może być większa niż 1,5% podatku.

Kto może przekazać 1,5% podatku?
– podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
– podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
– podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1,5% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.
Źródło: www.jedenprocent.pl

Dzięki otrzymanej kwocie możemy doposażyć jednostkę w niezbędny sprzęt do ratowania życia.
Za wszelkie okazane wsparcie i zaufanie serdecznie dziękujemy!