– Podwozie: ISUZU D-Max
– Zabudowa: Szybicki
– Rok produkcji: 2016
– Pojemność zbiornika na wodę: 200l
– Wydajność agregatu: 45l/min
– Ilość miejsc w kabinie: 5

– Wyposażenie (m.in.):
– Agregat wysokociśnieniowy
– Tłumice
– Podręczny sprzęt burzący
– Latarki
– Torba PSP R0

Zakup pojazdu został dofinansowany z zadania „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Miękini.”
Koszt inwestycji (netto): 169 900 zł.
Wartość dofinansowania: 20 000 zł.

Zakup pojazdu dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
www.wfosigw.wroclaw.pl