Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Miękini została założona w 1946 roku. Do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego należy od 8 września 1995 roku.

Jednostka posiada specjalizacje ratownictwa: chemiczno-ekologicznego, technicznego i wodnego.
W swoich szeregach skupia 33 wyszkolonych strażaków – ratowników.
Wyposażenie jednostki stanowią dwa średnie samochody ratowniczo-gaśnicze typu GBA i jeden lekki samochód ratowniczo-gaśniczy.

Zapoznaj się z naszą historią lub działalnością Jednostki Operacyjno Technicznej.