Archives

All posts by Krzysztof Małek

W dniach 25 i 26 września 2015 r. Komenda Powiatowa PSP w Świdnicy zorganizowała powiatowe ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze na najcenniejszym obiekcie w Świdnicy – Kościele Pokoju.

Praktyczną część poprzedziły ćwiczenia aplikacyjne, które odbyły się w KP PSP Świdnica. Poza podstawowymi informacjami na temat tego unikatowego zabytku wpisanego na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego „UNESCO” omówiono aspekty prawne funkcjonowania systemu ochrony zabytków w Polsce, zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu oraz główne założenia sobotnich ćwiczeń. W części praktycznej udział, poza jednostkami ochrony przeciwpożarowej powiatu świdnickiego, brali również strażacy z powiatu średzkiego tj. OSP Bukówek, Kostomłoty, Miękinia oraz Z-ca D-cy Kompanii Gaśniczej „Świdnica” st. asp. Wiesław Kudryński wraz ze st. kpt. Aleksandrem Meuszem, który pełnił funkcje głównego rozjemcy.

Przygotowany scenariusz, zakładał celowe podpalenie budynku wraz z uwięzieniem ok. 50 zwiedzających, dzięki czemu przećwiczono współdziałanie kilku służb jednocześnie poza strażakami ćwiczyli policjanci , służba więzienna oraz jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Strażacy z powiatu średzkiego otrzymali zadanie zorganizowania zaopatrzenia wodnego ze zbiornika Witoszówka przy użyciu kilku metod poboru wody z akwenu wraz z jej dostarczeniem do miejsca prowadzonych działań.

Źródło: http://straz.sroda-slaska.com.pl

Ćwiczenia w Świdnicy

Ćwiczenia w Świdnicy

Ćwiczenia w Świdnicy

Ćwiczenia w Świdnicy

Ćwiczenia w Świdnicy

Ćwiczenia w Świdnicy

Ćwiczenia w Świdnicy

Ćwiczenia w Świdnicy

Ćwiczenia w Świdnicy

Ćwiczenia w Świdnicy

Ćwiczenia w Świdnicy

Ćwiczenia w Świdnicy

Ćwiczenia w Świdnicy

Ćwiczenia w Świdnicy

Ćwiczenia w Świdnicy

Dnia 28.03.2015 roku, około godziny 14:15 zostaliśmy zadysponowani do kolizji drogowej na Drodze Krajowej nr 94. W wyniku zderzenia 2 pojazdów osobowych nikt nie został ranny. W akcji uczestniczyły 4 zastępy straży pożarnej oraz policja.
Dnia 28.03.2015 roku, około godziny 13:15 zostaliśmy zadysponowani do pożaru mieszkania w bloku przy ulicy Osiedlowej w Miękini. Podczas prowadzonych działań z mieszkania ewakuowano 3 osoby. W akcji uczestniczyło 7 zastępów straży pożarnej, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz policja.


Dnia 23.03.2015 nasza jednostka została zadysponowana do kilku pożarów nieużytków. Interweniowaliśmy między innymi w Brzezince Średzkiej, Brzezinie i Miękini. Działaliśmy z zastępami z JRG Środa Śląska i JRG 7 Wrocław.
Przypominamy, że wypalanie traw jest nielegalne i zagraża mieniu oraz życiu ludzi.